Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου

Ο Οργανισμός μας, προκειμένου να παρέχει άμεση και καλύτερη πληροφόρηση στους χρήστες των υπηρεσιών του, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα. Έτσι, τα περίπου 1800 μέλη του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου – αλλά και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος – θα μπορούν να ενημερώνονται για θέματα διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιάδας.

Είναι γνωστό στους χρήστες των υπηρεσιών του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου ότι ο Οργανισμός είχε περιέλθει σε κατάσταση αποδιοργάνωσης, αναξιοπιστίας και μειωμένης αποδοτικότητας.

Επομένως, πρώτη και βασική προτεραιότητα της σημερινής Διοίκησης ήταν (και παραμένει) η αξιόπιστη και διάφανη λειτουργία του Οργανισμού με ταυτόχρονη παροχή όλο και πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος.

Παράλληλα, ο Οργανισμός καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης σε ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή όπως είναι αυτό της τελματώδους κατάστασης στην οποία έχει περιπέσει του έργο του «Αναδασμού».

Επίσης, βασικό μέλημα του ΤΟΕΒ πρέπει να είναι και η συμβολή στην αποτελεσματικότερη χρήση του νερού άρδευσης αφού είναι γνωστό ότι η συνήθης αρδευτική πρακτική με την αλόγιστη χρήση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων οδηγεί σε υποβάθμισή τους. Είναι επομένως αναγκαία η αναζήτηση της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης των επιφανειακών υδάτων και η μείωση των απωλειών με την έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών και ζημιών των δικτύων.
Για την επίτευξη των παραπάνω, η Διοίκηση καταβάλλει αυξημένη προσπάθεια, παρά την έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού. Η μέχρι τώρα κοπιώδης δίχρονη πορεία μας, θεωρούμε ότι αποδίδει αποτελέσματα.

Φιλοδοξούμε ότι αυτή η ιστοσελίδα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ουσιαστικής πληροφόρησης και διευκόλυνσης των μελών του Οργανισμού στις συναλλαγές τους με αυτόν. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι προτάσεις σας για την βελτίωσή της είναι ευπρόσδεκτες.
Μανάγουλη, 04 Ιουνίου 2015
Το Δ.Σ.

Τελευταία νέα από την περιοχή

Νέα της Περιοχής

  • Δήμος Δωρίδος
  • Δήμος Ναυπακτίας

Διημερίδα με θέμα «Λίμνη Αμβρακία: Η γνωστή μας άγνωστη. Αιώνια πηγή ζωής», που συνδιοργανώνει το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και ο Δήμος Αμφιλοχίας και η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16&17 Μαρτίου 2 [...]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΩΝ… [...]

ΑΔΑ: ΨΥΦ6ΩΚΓ-Δ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24-2-2017 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.3921 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Ν [...]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300 Τηλ:2634360143-160 FAX: 2634360121 [...]

ΑΔΑ: ΩΦ2ΑΩΚΓ-ΒΥΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24-2-2017 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.4005 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρ [...]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300 Τηλ:2634360110 FAX: 2634360121 ΝΑΥ [...]

ΑΔΑ: Ω54ΛΩΚΓ-Ρ40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: NΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ναύπακτος.: 21-2-2017 ΑριθΠρωτ: 3468 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 4/13-2-2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ διακηρ [...]