Η σύνθεση του Δ.Σ του Οργανισμού, το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκαν στις 27/8/2017, είναι η εξής:

Download (DOCX, 18KB)