Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου

Ο Οργανισμός μας, προκειμένου να παρέχει άμεση και καλύτερη πληροφόρηση στους χρήστες των υπηρεσιών του, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα. Έτσι, τα περίπου 1800 μέλη του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου – αλλά και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος – θα μπορούν να ενημερώνονται για θέματα διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιάδας.

Είναι γνωστό στους χρήστες των υπηρεσιών του ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου ότι ο Οργανισμός είχε περιέλθει σε κατάσταση αποδιοργάνωσης, αναξιοπιστίας και μειωμένης αποδοτικότητας.

Επομένως, πρώτη και βασική προτεραιότητα της σημερινής Διοίκησης ήταν (και παραμένει) η αξιόπιστη και διάφανη λειτουργία του Οργανισμού με ταυτόχρονη παροχή όλο και πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος.

Παράλληλα, ο Οργανισμός καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης σε ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή όπως είναι αυτό της τελματώδους κατάστασης στην οποία έχει περιπέσει του έργο του «Αναδασμού».

Επίσης, βασικό μέλημα του ΤΟΕΒ πρέπει να είναι και η συμβολή στην αποτελεσματικότερη χρήση του νερού άρδευσης αφού είναι γνωστό ότι η συνήθης αρδευτική πρακτική με την αλόγιστη χρήση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων οδηγεί σε υποβάθμισή τους. Είναι επομένως αναγκαία η αναζήτηση της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης των επιφανειακών υδάτων και η μείωση των απωλειών με την έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών και ζημιών των δικτύων.
Για την επίτευξη των παραπάνω, η Διοίκηση καταβάλλει αυξημένη προσπάθεια, παρά την έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού. Η μέχρι τώρα κοπιώδης δίχρονη πορεία μας, θεωρούμε ότι αποδίδει αποτελέσματα.

Φιλοδοξούμε ότι αυτή η ιστοσελίδα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ουσιαστικής πληροφόρησης και διευκόλυνσης των μελών του Οργανισμού στις συναλλαγές τους με αυτόν. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι προτάσεις σας για την βελτίωσή της είναι ευπρόσδεκτες.
Μανάγουλη, 04 Ιουνίου 2015
Το Δ.Σ.

Τελευταία νέα από την περιοχή

Νέα της Περιοχής

  • Δήμος Δωρίδος
  • Δήμος Ναυπακτίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΙΗΑΩ9Ζ-1ΘΚ6ΑΤΓΩ9Ζ-5ΡΧ7ΞΓΔΩ9Ζ-ΘΝΙ62ΖΞΩ9Ζ-Υ6Κ7336Ω9Ζ-6ΞΝΩ07ΝΩ9Ζ-Χ14ΩΔΥΗΩ9Ζ-ΒΘΗΩΕ5ΑΩ9Ζ-ΞΨΟ… [...]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ NAΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ T.K 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Πληροφορίες: Κωστή Ιωάννα Τηλ.: 2634 [...]

ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Σχολικό έτος 2017-2018 Κ Ε Δ Ν ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, Τ.Κ. 30020, Πλατανίτης Αντιρρίου Πληρ. Πέτ [...]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ NAΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ& ΠΑΙΔΕΙΑΣ Π.Ε.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΠΑ-ΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ T.K. 30300 Ν [...]

ΑΔΑ: ΨΤΖΤΩΚΓ-ΤΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ναύπακτος, 07/12/2017 Αριθμός Πρωτοκόλλου 30040/2017 ΕΡΓΑΣΙΑ: Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών –  καταστροφών στις Δ.Ε. Αποδοτίας, [...]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300 Τηλ:2634360143-160 FAX: 2634360121 [...]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300 Email: shorafa@nafpaktos.gr Τηλ: 2634360143 [...]